wz

     Evropské orchideje – European orchids   

                                                                      

 

   Úvodní stránka/Home

            Orchideje/Orchids

            Rostliny/Plants

            Houby/Fungi

            Živočichové/Animals

 

 

                        Orchideje / Thumbnails of orchid photos                                                              

 

Orchideje České republiky / Orchids of Czech Republic                    Ostatní evropské orchideje / Other european species

1   2   3   4   5                                                                           1   2   3   4   5

 

Anacamptis pyramidalis

Rudohlávek jehlancovitý

Bílé Karpaty - VII.1997

Cypripedium calceolus

Střevíčník pantoflíček

Severní Čechy – V.2005

Cypripedium calceolus

Střevíčník pantoflíček

Severní Čechy – V.2005

Cypripedium calceolus

Střevíčník pantoflíček

Severní Čechy – V.2005

Cephalanthera damasonium

Okrotice bílá

Severní Čechy – V.2005

Cephalanthera longifolia

Okrotice dlouholistá

Bílé Karpaty - V. 1998

Cephalanthera rubra

Okrotice červená

Severní Čechy – VI.2005

Cephalanthera rubra

Okrotice červená

Severní Čechy – VI.2005

Cephalanthera rubra

Okrotice červená

Severní Čechy – VI.2005

Corallorhiza trifida

Korálice trojklanná

Severní Čechy – IV.2005

Corallorhiza trifida

Korálice trojklanná

Severní Čechy – IV.2005

Corallorhiza trifida

Korálice trojklanná

Severní Čechy – IV.2004

Coeloglossum viride

Vemeníček zelený

Severní Čechy – V. 2005

Coeloglossum viride

Vemeníček zelený

Severní Čechy – V. 2005

Coeloglossum viride

Vemeníček zelený

Severní Čechy – V. 2001